תרשימים של תעודות סל

עקוב אחר דינמיקת המחירים של קרנות תעודות סל על פני תקופות זמן שונות

באמצעות תרשימים אלו, תוכלו לחזות את הדינמיקה העתידית של שינויי מחירים, מהגרפים תסיקו מסקנות לגבי השינוי במחיר של קרן תעודות סל על פני פרק זמן נבחר, הם יכולים להיות שימושיים מאוד גם עבור אנליסטים פונדמנטליים . תוכלו לצפות בהתנהגות קרן תעודות הסל על פני תקופות זמן שונות, להבין האם היא נסחרת בקרבת השיאים, השפל שלה או ביניהן, וכן את השפעת אירועי העולם והתעשייה על מחירה.