תרשימים פיננסיים

עקוב אחר דינמיקת המחירים של חברות שונות על פני תקופות זמן שונות

באמצעות גרפים אלו תוכלו לחזות את הדינמיקה העתידית של שינויי מחירים, מהגרפים תסיקו מסקנות לגבי השינוי במחיר המניה על פני פרק זמן נבחר, הם יכולים להיות מאוד שימושיים גם עבור אנליסטים פונדמנטליים. תוכלו לצפות בהתנהגות נייר ערך על פני פרקי זמן שונים, להבין האם הוא נסחר בקרבת השיאים, השפל או ביניהם, וכן את השפעת אירועי העולם והתעשייה על מחירו.