Osakekaavio

Seuraa eri yritysten hintamuutoksia eri ajanjaksoina pysyäksesi ajan tasalla niiden muutosten dynamiikasta.

Kaavioita tutkimalla pystyt ennustamaan tulevia hintamuutoksia ja tekemään johtopäätöksiä osaketrendeistä valitulla ajanjaksolla. Nämä kaaviot ovat hyödyllisiä myös perusanalyytikoille. Pystyt tarkkailemaan, kuinka osakekurssit käyttäytyvät eri aikaväleillä, määrittämään, ovatko ne lähellä huippuja vai alimmia, ja arvioida maailman ja toimialan tapahtumien vaikutusta niiden arvoon.