תרשים מניות

עקוב אחר שינויי המחירים של חברות שונות על פני תקופות זמן שונות כדי להתעדכן בדינמיקה של השינוי שלהן.

על ידי לימוד גרפים, תוכל לחזות שינויים עתידיים במחירים ולהסיק מסקנות לגבי מגמות המניות בפרק זמן נבחר. תרשימים אלה יהיו שימושיים גם עבור אנליסטים בסיסיים. תוכל לראות כיצד מחירי המניות מתנהגים במסגרות זמן שונות, לקבוע אם הם קרובים לשיאים או לשפל, ולהעריך את ההשפעה של אירועים בעולם ובתעשייה על ערכם.